• Naziv: EXCELSIOR,OBRT ZA SJEČU I OBRADU DRVA,POLJOPRIVREDU I TRGOVINU
  • Naselje: Rokovci, 32271
  • Grad/Općina: Andrijaševci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
EXCELSIOR,OBRT ZA SJEČU I OBRADU DRVA,POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 417,70 HRK 1.671,62 HRK
EXCELSIOR,OBRT ZA SJEČU I OBRADU DRVA,POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.571,30 HRK 2.307,80 HRK
EXCELSIOR,OBRT ZA SJEČU I OBRADU DRVA,POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.317,35 HRK 2.573,60 HRK
EXCELSIOR,OBRT ZA SJEČU I OBRADU DRVA,POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.497,02 HRK 1.688,13 HRK
EXCELSIOR,OBRT ZA SJEČU I OBRADU DRVA,POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.077,34 HRK 3.570,13 HRK
Ukupno 7.880,71 HRK 11.811,28 HRK