• Naziv: IVAN FLANJAK
  • Naselje: Cetingrad, 47222
  • Grad/Općina: Cetingrad
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN FLANJAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 373,20 HRK 1.493,58 HRK
IVAN FLANJAK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 785,83 HRK 4.453,01 HRK
IVAN FLANJAK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.237,93 HRK 2.008,52 HRK
IVAN FLANJAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.030,07 HRK 2.254,52 HRK
IVAN FLANJAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.311,41 HRK 1.478,83 HRK
IVAN FLANJAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 962,60 HRK 3.189,90 HRK
Ukupno 7.701,04 HRK 14.878,36 HRK