• Naziv: PETAR ORLIĆ
  • Naselje: Split, 21000
  • Grad/Općina: Split
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETAR ORLIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 182,09 HRK 728,90 HRK
PETAR ORLIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 383,52 HRK 2.173,14 HRK
PETAR ORLIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.092,09 HRK 980,18 HRK
PETAR ORLIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 990,73 HRK 1.100,27 HRK
PETAR ORLIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 640,00 HRK 721,72 HRK
PETAR ORLIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 469,75 HRK 1.556,73 HRK
Ukupno 3.758,18 HRK 7.260,94 HRK