• Naziv: LOVRIĆ-JOVANOVIĆ FILIP
  • Naselje: Komletinci, 32253
  • Grad/Općina: Otok (Vinkovci)
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOVRIĆ-JOVANOVIĆ FILIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.975,34 HRK 7.905,25 HRK
LOVRIĆ-JOVANOVIĆ FILIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 7.195,16 HRK 8.113,72 HRK
LOVRIĆ-JOVANOVIĆ FILIP EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 12.093,90 HRK 10.854,43 HRK
LOVRIĆ-JOVANOVIĆ FILIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 10.745,57 HRK 11.933,60 HRK
LOVRIĆ-JOVANOVIĆ FILIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
LOVRIĆ-JOVANOVIĆ FILIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.094,91 HRK 16.883,64 HRK
LOVRIĆ-JOVANOVIĆ FILIP Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 426,49 HRK 0,00 HRK
Ukupno 42.022,51 HRK 60.755,12 HRK