• Naziv: MATIJA KOS
  • Naselje: Mraclin, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIJA KOS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 245,39 HRK 982,09 HRK
MATIJA KOS EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.471,49 HRK 1.320,66 HRK
MATIJA KOS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.334,88 HRK 1.482,42 HRK
MATIJA KOS EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 862,30 HRK 972,38 HRK
MATIJA KOS EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 632,96 HRK 2.097,42 HRK
Ukupno 4.547,02 HRK 6.854,97 HRK