• Naziv: ANDRIJA KOBELA
  • Naselje: Selci Đakovački, 31415
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANDRIJA KOBELA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 214,73 HRK 859,32 HRK
ANDRIJA KOBELA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.168,00 HRK 1.297,12 HRK
ANDRIJA KOBELA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 754,51 HRK 850,83 HRK
ANDRIJA KOBELA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 553,84 HRK 1.835,29 HRK
Ukupno 2.691,08 HRK 4.842,56 HRK