• Naziv: IVAN VUKOVIĆ
  • Naselje: Đakovo, 31400
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN VUKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 123,99 HRK 496,13 HRK
IVAN VUKOVIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 743,43 HRK 667,21 HRK
IVAN VUKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 674,40 HRK 748,93 HRK
IVAN VUKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 435,66 HRK 491,24 HRK
IVAN VUKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 319,77 HRK 1.059,68 HRK
Ukupno 2.297,25 HRK 3.463,19 HRK