• Naziv: JOSIP JAGODIĆ
  • Naselje: Gorjani, 31422
  • Grad/Općina: Gorjani
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP JAGODIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 354,02 HRK 1.416,83 HRK
JOSIP JAGODIĆ EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2016 8.537,29 HRK 48.377,96 HRK
JOSIP JAGODIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.122,88 HRK 1.905,39 HRK
JOSIP JAGODIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.925,80 HRK 2.138,70 HRK
JOSIP JAGODIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.244,07 HRK 1.402,84 HRK
JOSIP JAGODIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 913,14 HRK 3.026,00 HRK
Ukupno 15.097,20 HRK 58.267,72 HRK