• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Varaždin, 42000
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 0,00 HRK 243,77 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 260,23 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 177,15 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 376,06 HRK
Ukupno 0,00 HRK 1.057,21 HRK