• Naziv: EMA-VIKTORIJA JURIĆ
  • Naselje: Osijek, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
EMA-VIKTORIJA JURIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 515,09 HRK 2.061,34 HRK
EMA-VIKTORIJA JURIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.207,10 HRK 3.616,54 HRK
EMA-VIKTORIJA JURIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.801,79 HRK 3.111,54 HRK
EMA-VIKTORIJA JURIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.809,91 HRK 2.041,01 HRK
EMA-VIKTORIJA JURIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.328,54 HRK 4.402,47 HRK
Ukupno 9.662,43 HRK 15.232,90 HRK