• Naziv: IVAN BERTOVIĆ
  • Naselje: Gerovo, 51304
  • Grad/Općina: Čabar
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN BERTOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 269,32 HRK 1.077,87 HRK
IVAN BERTOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 400,14 HRK 2.267,30 HRK
IVAN BERTOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.510,78 HRK 1.677,81 HRK
IVAN BERTOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 975,97 HRK 1.100,58 HRK
IVAN BERTOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 694,66 HRK 2.301,91 HRK
Ukupno 3.850,87 HRK 8.425,47 HRK