• Naziv: IVICA BAKARIĆ
  • Naselje: Hrastovac, 43280
  • Grad/Općina: Garešnica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVICA BAKARIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 240,95 HRK 964,12 HRK
IVICA BAKARIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 507,32 HRK 2.874,61 HRK
IVICA BAKARIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.310,50 HRK 1.455,44 HRK
IVICA BAKARIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 846,55 HRK 954,65 HRK
IVICA BAKARIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 621,42 HRK 2.059,20 HRK
Ukupno 3.526,74 HRK 8.308,02 HRK