• Naziv: JELA BUDIMIR
  • Naselje: Stari Mikanovci, 32284
  • Grad/Općina: Stari Mikanovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JELA BUDIMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 295,84 HRK 1.184,13 HRK
JELA BUDIMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 623,03 HRK 3.530,36 HRK
JELA BUDIMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.609,47 HRK 1.787,44 HRK
JELA BUDIMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.039,73 HRK 1.172,44 HRK
JELA BUDIMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 763,15 HRK 2.528,95 HRK
Ukupno 4.331,22 HRK 10.203,32 HRK