• Naziv: BLAŠKOVIĆ NIKOLINA
  • Naselje: Palanjek, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLAŠKOVIĆ NIKOLINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.234,79 HRK 8.943,61 HRK
BLAŠKOVIĆ NIKOLINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 3.322,40 HRK 18.826,98 HRK
BLAŠKOVIĆ NIKOLINA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2016 1.580,73 HRK 8.957,49 HRK
BLAŠKOVIĆ NIKOLINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 12.698,20 HRK 14.319,22 HRK
BLAŠKOVIĆ NIKOLINA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 15.455,50 HRK 13.871,56 HRK
BLAŠKOVIĆ NIKOLINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 14.866,95 HRK 16.510,67 HRK
BLAŠKOVIĆ NIKOLINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
BLAŠKOVIĆ NIKOLINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.764,11 HRK 19.100,63 HRK
Ukupno 60.413,82 HRK 105.594,64 HRK