• Naziv: STJEPAN LISJAK
  • Naselje: Lukovo, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPAN LISJAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.572,01 HRK 6.291,35 HRK
STJEPAN LISJAK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.185,28 HRK 1.336,64 HRK
STJEPAN LISJAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 8.551,29 HRK 9.496,84 HRK
STJEPAN LISJAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
STJEPAN LISJAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.054,80 HRK 13.436,74 HRK
Ukupno 19.854,52 HRK 35.626,05 HRK