• Naziv: MARIJA GUŽVICA
  • Naselje: Krupa, 23451
  • Grad/Općina: Obrovac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJA GUŽVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 258,84 HRK 1.035,75 HRK
MARIJA GUŽVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 544,97 HRK 3.088,08 HRK
MARIJA GUŽVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.337,23 HRK 2.635,67 HRK
MARIJA GUŽVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.407,89 HRK 1.563,53 HRK
MARIJA GUŽVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 909,47 HRK 1.025,59 HRK
MARIJA GUŽVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 667,52 HRK 2.212,17 HRK
Ukupno 6.125,92 HRK 11.560,79 HRK