• Naziv: BRGUDAC ALEN
  • Naselje: Babići, 52464
  • Grad/Općina: Kaštelir - Labinci
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRGUDAC ALEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 161,68 HRK 647,03 HRK
BRGUDAC ALEN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 248,12 HRK 1.406,02 HRK
BRGUDAC ALEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 936,83 HRK 1.040,42 HRK
BRGUDAC ALEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 605,14 HRK 682,42 HRK
BRGUDAC ALEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 417,01 HRK 1.381,90 HRK
Ukupno 2.368,78 HRK 5.157,79 HRK