• Naziv: IVANKA TUBANOVIĆ
  • Naselje: Đakovo, 31400
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANKA TUBANOVIĆ EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.797,62 HRK 10.186,59 HRK
IVANKA TUBANOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 264,58 HRK 1.058,76 HRK
IVANKA TUBANOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.439,08 HRK 1.598,24 HRK
IVANKA TUBANOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 929,65 HRK 1.048,37 HRK
IVANKA TUBANOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 682,42 HRK 2.261,32 HRK
Ukupno 5.113,35 HRK 16.153,28 HRK