• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Otok, 20357
  • Grad/Općina: Slivno
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 375,00 HRK 375,00 HRK
Ukupno 375,00 HRK 375,00 HRK