• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Novska, 44330
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 540,76 HRK 540,76 HRK
Ukupno 540,76 HRK 540,76 HRK