• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kaštel Stari, 21216
  • Grad/Općina: Kaštela
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 702,93 HRK 702,93 HRK
Ukupno 702,93 HRK 702,93 HRK