• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kamenica Skradnička, 47264
  • Grad/Općina: Tounj
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 438,40 HRK 438,40 HRK
Ukupno 438,40 HRK 438,40 HRK