• Naziv: VOJISLAV STANIMIROVIĆ
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VOJISLAV STANIMIROVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 751,16 HRK 3.006,19 HRK
VOJISLAV STANIMIROVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 7.263,43 HRK 8.363,12 HRK
VOJISLAV STANIMIROVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.966,15 HRK 1.558,28 HRK
VOJISLAV STANIMIROVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.535,77 HRK 881,61 HRK
VOJISLAV STANIMIROVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.901,70 HRK 2.042,69 HRK
Ukupno 16.418,21 HRK 15.851,89 HRK