• Naziv: MARENČIĆ RENATA
  • Naselje: Gornji Fodrovec, 48267
  • Grad/Općina: Sveti Petar Orehovec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARENČIĆ RENATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 448,81 HRK 1.796,23 HRK
MARENČIĆ RENATA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.980,08 HRK 2.232,81 HRK
MARENČIĆ RENATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.441,58 HRK 2.711,58 HRK
MARENČIĆ RENATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.648,23 HRK 1.858,68 HRK
MARENČIĆ RENATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.157,68 HRK 3.836,39 HRK
MARENČIĆ RENATA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 5.300,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.976,38 HRK 12.435,69 HRK