• Naziv: DINO FRANTAL
  • Naselje: Daruvar, 43500
  • Grad/Općina: Daruvar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DINO FRANTAL EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.198,10 HRK 8.796,83 HRK
DINO FRANTAL EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 635,09 HRK 3.598,99 HRK
DINO FRANTAL EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.603,85 HRK 4.063,97 HRK
DINO FRANTAL EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 11.956,92 HRK 13.278,96 HRK
DINO FRANTAL EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
DINO FRANTAL EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.669,54 HRK 18.787,81 HRK
Ukupno 28.554,64 HRK 53.591,04 HRK