• Naziv: MARIJAN HORVAT
  • Naselje: Kaštelanec, 42204
  • Grad/Općina: Jalžabet
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJAN HORVAT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 187,44 HRK 750,31 HRK
MARIJAN HORVAT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.019,85 HRK 1.132,53 HRK
MARIJAN HORVAT EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 846,55 HRK 954,65 HRK
MARIJAN HORVAT EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 483,59 HRK 1.602,44 HRK
Ukupno 2.537,43 HRK 4.439,93 HRK