• Naziv: IVANA MRNJAVČIĆ
  • Naselje: Pavlovec Ravenski, 48265
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANA MRNJAVČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 455,54 HRK 1.823,06 HRK
IVANA MRNJAVČIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.081,72 HRK 3.475,27 HRK
IVANA MRNJAVČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.477,96 HRK 2.751,94 HRK
IVANA MRNJAVČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.529,21 HRK 1.724,45 HRK
IVANA MRNJAVČIĆ EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 551,40 HRK 551,40 HRK
IVANA MRNJAVČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.174,96 HRK 3.893,50 HRK
IVANA MRNJAVČIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.206,97 HRK 14.219,62 HRK