• Naziv: STJEPAN KAURIĆ
  • Naselje: Donja Bučica, 44400
  • Grad/Općina: Glina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPAN KAURIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 228,11 HRK 912,98 HRK
STJEPAN KAURIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 110,33 HRK 625,28 HRK
STJEPAN KAURIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.241,01 HRK 1.378,23 HRK
STJEPAN KAURIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 801,68 HRK 904,04 HRK
STJEPAN KAURIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 588,40 HRK 1.949,96 HRK
Ukupno 2.969,53 HRK 5.770,49 HRK