• Naziv: ŠTEFICA GAJŠEK
  • Naselje: Varaždin, 42000
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTEFICA GAJŠEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 162,14 HRK 648,94 HRK
ŠTEFICA GAJŠEK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 341,76 HRK 1.936,77 HRK
ŠTEFICA GAJŠEK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.230,31 HRK 1.387,40 HRK
ŠTEFICA GAJŠEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 882,10 HRK 979,64 HRK
ŠTEFICA GAJŠEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 570,36 HRK 643,21 HRK
ŠTEFICA GAJŠEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 418,23 HRK 1.386,02 HRK
Ukupno 3.604,90 HRK 6.981,98 HRK