• Naziv: STJEPAN ŠUMIGA
  • Naselje: Čeminac, 31325
  • Grad/Općina: Čeminac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPAN ŠUMIGA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 281,85 HRK 1.127,87 HRK
STJEPAN ŠUMIGA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.532,95 HRK 609,56 HRK
STJEPAN ŠUMIGA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 990,27 HRK 372,66 HRK
STJEPAN ŠUMIGA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 726,92 HRK 829,39 HRK
Ukupno 3.531,99 HRK 2.939,48 HRK