• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ilok, 32236
  • Grad/Općina: Ilok
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 161,68 HRK 647,03 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 879,50 HRK 349,73 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 568,14 HRK 213,85 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 417,01 HRK 475,80 HRK
Ukupno 2.026,33 HRK 1.686,41 HRK