• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hrastovljan, 42232
  • Grad/Općina: Donji Martijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 134,93 HRK 540,08 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 734,18 HRK 302,06 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 547,96 HRK 206,22 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 348,05 HRK 411,80 HRK
Ukupno 1.765,12 HRK 1.460,16 HRK