• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gudovac, 43251
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 122,46 HRK 490,09 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 666,07 HRK 273,87 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 599,56 HRK 225,61 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 315,79 HRK 373,36 HRK
Ukupno 1.703,88 HRK 1.362,93 HRK