• Naziv: IVAN BLAŽONA
  • Naselje: Mala Subotica, 40321
  • Grad/Općina: Mala Subotica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN BLAŽONA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 396,52 HRK 1.587,00 HRK
IVAN BLAŽONA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.157,13 HRK 887,63 HRK
IVAN BLAŽONA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.452,91 HRK 546,76 HRK
IVAN BLAŽONA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.022,83 HRK 1.209,89 HRK
Ukupno 5.029,39 HRK 4.231,28 HRK