• Naziv: KATICA MARKOV
  • Naselje: Novo Virje, 48355
  • Grad/Općina: Novo Virje
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATICA MARKOV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 286,13 HRK 1.145,07 HRK
KATICA MARKOV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.556,57 HRK 648,39 HRK
KATICA MARKOV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.125,04 HRK 423,40 HRK
KATICA MARKOV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 738,00 HRK 884,56 HRK
KATICA MARKOV Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.351,13 HRK 3.101,42 HRK