• Naziv: NIKOLINA HIŽAR
  • Naselje: Globočec, 49246
  • Grad/Općina: Marija Bistrica
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLINA HIŽAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 177,66 HRK 711,01 HRK
NIKOLINA HIŽAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 249,00 HRK 1.410,99 HRK
NIKOLINA HIŽAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 966,42 HRK 384,22 HRK
NIKOLINA HIŽAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 624,25 HRK 234,94 HRK
NIKOLINA HIŽAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 458,21 HRK 522,88 HRK
Ukupno 2.475,54 HRK 3.264,04 HRK