• Naziv: MARIJA RALIĆ
  • Naselje: Plaški, 47304
  • Grad/Općina: Plaški
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJA RALIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 170,01 HRK 680,28 HRK
MARIJA RALIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 674,90 HRK 3.824,66 HRK
MARIJA RALIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 924,68 HRK 367,65 HRK
MARIJA RALIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 597,34 HRK 224,77 HRK
MARIJA RALIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 438,41 HRK 500,24 HRK
Ukupno 2.805,34 HRK 5.597,60 HRK