• Naziv: ALEKSANDRA ARNERIĆ
  • Naselje: Postira, 21410
  • Grad/Općina: Postira
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ALEKSANDRA ARNERIĆ EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 6.852,93 HRK 38.833,39 HRK
ALEKSANDRA ARNERIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 592,62 HRK 2.371,51 HRK
ALEKSANDRA ARNERIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 911,42 HRK 5.164,74 HRK
ALEKSANDRA ARNERIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.217,44 HRK 2.500,44 HRK
ALEKSANDRA ARNERIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.008,25 HRK 1.338,65 HRK
ALEKSANDRA ARNERIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.223,10 HRK 836,65 HRK
ALEKSANDRA ARNERIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.769,26 HRK
ALEKSANDRA ARNERIĆ Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2016 14.376,10 HRK 0,00 HRK
Ukupno 30.181,86 HRK 52.814,64 HRK