• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donja Stubica, 49240
  • Grad/Općina: Donja Stubica
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu 2016 2.000,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.000,00 HRK 0,00 HRK