• Naziv: KATARINA NOVAČKI
  • Naselje: Dugo Selo, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATARINA NOVAČKI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 310,75 HRK 1.243,76 HRK
KATARINA NOVAČKI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.690,58 HRK 695,20 HRK
KATARINA NOVAČKI EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.461,86 HRK 550,12 HRK
KATARINA NOVAČKI EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 801,60 HRK 947,79 HRK
Ukupno 4.264,79 HRK 3.436,87 HRK