• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Desno Trebarjevo, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu 2016 2.000,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.000,00 HRK 0,00 HRK