• Naziv: KATARINA LEVAČIĆ
  • Naselje: Novo Virje, 48355
  • Grad/Općina: Novo Virje
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATARINA LEVAČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.409,78 HRK 9.644,07 HRK
KATARINA LEVAČIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 15.272,86 HRK 17.222,61 HRK
KATARINA LEVAČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 13.108,79 HRK 4.885,38 HRK
KATARINA LEVAČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.027,07 HRK 1.118,95 HRK
KATARINA LEVAČIĆ EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 2.573,19 HRK 2.573,19 HRK
KATARINA LEVAČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.215,59 HRK 6.619,30 HRK
KATARINA LEVAČIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 11.617,06 HRK 0,00 HRK
Ukupno 54.224,34 HRK 42.063,50 HRK