• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Cres, 51557
  • Grad/Općina: Cres
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 1.622,23 HRK 1.622,23 HRK
Ukupno 1.622,23 HRK 1.622,23 HRK