• Naziv: DAMIR LEBEC
  • Naselje: Laminac, 43246
  • Grad/Općina: Štefanje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DAMIR LEBEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 265,26 HRK 1.061,44 HRK
DAMIR LEBEC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
DAMIR LEBEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.442,75 HRK 592,64 HRK
DAMIR LEBEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.639,29 HRK 616,89 HRK
DAMIR LEBEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 684,11 HRK 807,97 HRK
Ukupno 4.409,74 HRK 3.505,58 HRK