• Naziv: JOSIP MILOŠ
  • Naselje: Podravske Sesvete, 48363
  • Grad/Općina: Podravske Sesvete
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIP MILOŠ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 808,25 HRK 3.234,62 HRK
JOSIP MILOŠ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.471,29 HRK 3.914,44 HRK
JOSIP MILOŠ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.396,66 HRK 2.128,17 HRK
JOSIP MILOŠ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.092,91 HRK 787,65 HRK
JOSIP MILOŠ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.084,73 HRK 2.927,77 HRK
JOSIP MILOŠ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.790,02 HRK 12.992,65 HRK