• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Predavac, 43211
  • Grad/Općina: Rovišće
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 158,09 HRK 632,66 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 859,93 HRK 353,88 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 597,34 HRK 224,77 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 407,76 HRK 482,44 HRK
Ukupno 2.023,12 HRK 1.693,75 HRK