• Naziv: NIKOLA KLIPIĆ
  • Naselje: Sjeverovac, 44212
  • Grad/Općina: Sunja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA KLIPIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 222,99 HRK 892,57 HRK
NIKOLA KLIPIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 469,60 HRK 2.661,15 HRK
NIKOLA KLIPIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.134,98 HRK 1.279,92 HRK
NIKOLA KLIPIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.213,18 HRK 482,40 HRK
NIKOLA KLIPIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 783,71 HRK 294,95 HRK
NIKOLA KLIPIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 575,25 HRK 656,40 HRK
Ukupno 4.399,71 HRK 6.267,39 HRK