• Naziv: CVETA VLADISAVLJEVIĆ
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CVETA VLADISAVLJEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.124,05 HRK 4.498,56 HRK
CVETA VLADISAVLJEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 6.114,53 HRK 2.431,24 HRK
CVETA VLADISAVLJEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.949,99 HRK 1.486,49 HRK
CVETA VLADISAVLJEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.899,33 HRK 3.308,17 HRK
Ukupno 14.087,90 HRK 11.724,46 HRK