• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Lijeva Luka, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 104,73 HRK 419,22 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 569,90 HRK 632,96 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 709,64 HRK 800,23 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 270,23 HRK 895,40 HRK
Ukupno 1.654,50 HRK 2.747,81 HRK