• Naziv: VLADIMIR MILEK
  • Naselje: Osekovo, 44317
  • Grad/Općina: Popovača
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VLADIMIR MILEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 975,13 HRK 3.902,52 HRK
VLADIMIR MILEK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.017,26 HRK 5.764,49 HRK
VLADIMIR MILEK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.676,04 HRK 3.017,75 HRK
VLADIMIR MILEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.304,59 HRK 2.022,12 HRK
VLADIMIR MILEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.697,69 HRK 638,92 HRK
VLADIMIR MILEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.515,19 HRK 2.743,58 HRK
VLADIMIR MILEK Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 15.476,68 HRK 18.089,38 HRK